Yaratıcı Fikirler Platformu

Arge / İnovasyon

Arge ve inovasyona
Bakış açımız

Ar-ge ve inovasyon stratejimiz; yenilikleri ve değişimleri salt takip eden değil, onlara öncülük eden bir firma olmaktır. Ar-Ge ve inovasyon, Elyaf Tekstil olarak dinamizmimizi korumak, sektördeki öncülüğümüzü ve bilinirliğimizi geleceğe güvenle taşıma yolunda değer verdiğimiz birinci önceliğimizdir.

thumb

17 Mayıs 2019 itibariyle T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi Belgesi almaya hak kazanarak 25 tam zamanlı personelimiz ile Ar-Ge çalışmalarımıza devletimizin de desteğini alarak hız verdik.

Sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler ile fark yaratan kumaşlar ve üretim teknikleri geliştirmek Ar-Ge Merkezi’mizin temel çalışma konularını oluşturmaktadır.

Çeşitli üniversiteler, özel sektör kuruluşları, tedarikçiler ve müşteriler ile iş birliği yapılarak geliştirilen Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarımız; Tübitak projeleri, patent ve faydalı model başvuruları ile taçlandırılmaktadır.

Sektörü ve bilimsel çalışmaları yakından takip etmek için fuar, kongre, sempozyum, konferans vb. katılımlarımız, medya kaynaklarının takibi, dergi abonelikleri, özel üyelik gerektiren ulusal ve uluslararası veri tabanlarına olan erişim imkanımız gücümüze güç katmaktadır.

Elyaf Tekstil Arge Merkezi; diğer arge merkezleri ile işbirliği içinde olma ve ortak çözümlerde buluşma imkanını yaratmak adına kurulmuş olan ARGEMIP (Arge merkezleri iletişim ve işbirliği platfıormu) üyesidir. Bu platformdaki ağırlıklı olarak diğer sanayi sektörleri içinde tekstil sektörünü temsil eden sayılı firmadan biridir.

Elyaf Tekstil Olarak
Uluslararası Standartlarda
Çalışıyoruz

Elyaf Tekstil olarak, uluslararası standartlara dayalı bir sistem anlayışını sürdürmek için gerekli proaktif yetenekleri devamlı olgunlaştırıyor ve beş ana başlık altında ele aldığımız inovatif çalışmalarımızı Ürün İnovasyonları, Süreç İnovasyonları, Servis İnovasyonları, İş Modeli İnovasyonları ve Organizasyonel İnovasyon modellerinden oluşturuyoruz.

bg image